BE Banner

@bebannerFriends 7,437

Timeline

🚫สินค้ากลุ่มเสี่ยง เมื่อลงโฆษณาFacebook อาจทำให้โฆษณาถูกระงับได้ 🔍การเลือกสินค้ามาทำตลาด ต้องพิจารณาสินค้านั้นๆก่อนว่า สินค้านั้นจะต้องไม่ขัดต่อนโยบายโฆษณา การทำตลาดนำเสนอสินค้าจึงจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และราบรื่นครับ 👍หากข้อมูล ...See More
Be Banner รับลงโฆษณา รับทำแฟนเพจ รับถ่ายรูปสินค้า
See More
Top