b.Engineer

Friends 0

แหล่งมั่วสุมวิศวกรรม

  • 20 - 22 ชม. ต่อคอร์สเรียน
  • 0824902232
  • https://be-engineer.com
  • ตรงข้าม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  •  
  •  

ข้อมูลบัญชี

be-engineer สถาบันกวดวิชาวิศวกรรม "แหล่งมั่วสุมของเหล่าว่าที่วิศวกร" เราต้องการช่วยให้น้องๆทุกคนจบไปเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมที่จำเป็นอย่างถ่องแท้ ปัจจุบัน รูปแบบการสอนมี 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. คอร์สสด เรียนเป็นกลุ่มกับติวเตอร์โดยตรง 2. คอร์ส VDO ondemand เรียนส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ที่สถาบันตามวัน-เวลาที่น้องสะดวก 3. คอร์ส VDO online เรียนได้ด้วยตนเองจากที่บ้าน (กำลังอยู่ในช่วงพัฒนา เสร็จแล้วจะแจ้งผ่าน FB ครับ) โทร 082 490 2232 พี่อิ้วครับ

Recent media

ติวเตอร์และวิชาที่เปิดสอน

พี่อิ้ว Mechanics

1900 - 3000

พี่จุ๊ Math & Mechanics

1900 - 3000

พี่กล้า Chem Eng

1900 - 3000

รวมทีมติวเตอร์ be-engineer

0824902232

พี่อิ้ว be-engineer, B.ENG (MEC), HONOR 1. ENGINEERING MECHANICS 2. STATICS 3. DYNAMICS 4. STRENGTH 5. MACHINE DESIGN

0869405548

พี่จุ๊ be-engineer, B.ENG (MEC), HONOR 1. MATHEMATICS 1-2-3 2. ENGINEERING STATISTIC 3. ENGNEERING ECONOMIC 4. AUTO CONTROL 5. MACHINERY 6. VIBRATION

0878726287

พี่กล้า be-engineer, กำลังศึกษา Ph.D. ENG (CHE) 1. THERMODYNAMICS 1 2. FLUID (UNIT OPERATION 1) 3. PLANT DESIGN 4. TRANSPORT PHENOMENA

Coupon

Reward card