Riverdale Golf Club

วันพืชมงคล ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ . พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรไทย และเป็นสัญญาณในการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกวันนี้ยังถือเป็น “วันเกษตร...

0 likes0 commentsLINE VOOM