Riverdale Golf Club

วันนี้แอดมินเก็บตกภาพบรรยากาศ สนาม Riverdale golf club . หลังการทำ Coring green ครบ 30 วัน หญ้าบริเวณกรีนและเเฟร์เวย์กลับมาฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางสนามฯได้มีการดูเเลบำรุงรักษาสภาพสนามให้มี...

1 like0 commentsLINE VOOM