งานไอที

งานไอที

@bccitFriends 152

Timeline

โครงการสนับสนุนให้ครูมีคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2560. วันที่ 8-9/08/60. เวลา 9.00-15.30 น. ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านร่วม โครงการได้ที่ ห้องประชุม 2
See More
Top