BCare Medical Center

หู คอ จมูก เป็นอวัยวะที่มีความซับซ้อน หากเกิดป้ญหา ควรมาพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรักษาได้อย่างทันท่วงที " หู คอ จมูก เป็นอวัยวะที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่มีใครอยากสูญเสียการได้ยิน มีปัญหาในกา...

0 likes0 commentsLINE VOOM