BB Clinic Sukhumvit

BB Clinic Sukhumvit

@bb-suFriends 938

Timeline

💡 Surgery Tips 💡 รวมขั้นตอน...ก่อนตัดสินใจไปเสริมจมูก ☝ Step 1 ศึกษาจากเพื่อนที่เคยเสริมจมูก สาวๆ จะได้รู้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากคลินิกเสริมจมูกที่เพื่อนไปทำมา ✌ Step 2 สำรวจความต้องการของตัวเองว่าอยากได้ทรงไหน? ดูความต้องการโดยรวมของทั้งหน้า เพื่อวางแผนปรับ ...See More
See More
Top