บ้านพิศาล

@banpisanFriends 3,105

Timeline

วันนี้ 21 มกราคม 2562 คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับ "เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ" คุณภาพอากาศบริเวณ ริมถนนคู่ขนานพระราม 2, อ.เมือง จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ริมถนนคู่ขนานพระราม 2, อ.เมือง พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 79 ไมโครกรัมต่อลู ...See More
See More

บ้านพิศาล เลียบวงแหวน-พระราม 2

Location

Address
อาคารพิศาลพร (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 133 ถนนพระราม … See More
Location
ข ฝืึ วั6ฮ
ี ึ ค่ะ _ ก_ฝงขถอต้ ิ ฝ

Business Information

Hours 08.30
Closed on 18.15 น.
URL https://www.banpisan.com
https://www.facebook.com/Banpisan
Phone 02-895-7555
Top