บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ ให้บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กทั้งประเภทเต็มเวลา (Live-in) แบบเช้าไปเย็นกลับ (Live-out) และแบบชั่วคราว (Part-time) พี่เลี้ยงของเราทุกคนผ่านการอบรมเป็นอย่างดีทั้งด้านการเลี้ยงดูเด็กทั่วไป การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ให้เหมาะกับวัย จิตวิทยาในการเลี้ยงดูเด็ก รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็ก คอร์สอบรม Childcare Program for Nannies เปิดอบรมให้กับ พี่เลี้ยงเด็ก Aupair คุณพ่อคุณแม่ และบุคคลที่สนใจ การดูแลเด็กอย่างมืออาชีพ อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งผ่านการอบรมจากโครงการหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล