Bangkok Hospital

พระองค์คือพ่อหลวงของปวงราษฎร์ พระองค์คือนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์คือหลักชัยของปวงไทย พระองค์ยังสถิตในใจนิรันดร์ ....................................................... สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ ด้ว...

7 likes1 commentLINE VOOM