Bangkok Hospital

มอบสิ่งดี ๆ ให้เจ้าตัวน้อย 👶 จะมั่นใจได้อย่างไรว่าเจ้าตัวน้อยจะเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง มอบสิ่งดี ๆ ให้เจ้าต้วน้อยด้วยการฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคร้ายแรงที่อาจส่งผลต่อพัฒนาการ เด็...

2 likes0 commentsLINE VOOM