Bangkok Hospital

ถึงเวลาต้องใส่ใจระบบทางเดินอาหารแล้วหรือยัง? ส่งท้ายปีด้วยการตรวจเช็กระบบทางเดินอาหารและตับ เตรียมตัวก่อนเดินสายงานเลี้ยงส่งท้ายปี หากมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาการและตับ ให้รีบทำการตรวจเช็กหรือป...

1 like0 commentsLINE VOOM