Bangkok Latex

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา หมอนยางพาราที่ผลิตจากโรงงานเรานั้นผลิตจากน้ำยางธรรมชาติแท้ๆ 100% จึงเป็นผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีอายุการใช้งานยาวที่นาน โดยจะไม่ยุบตัวง่าย ป้อง...

2 likes0 commentsLINE VOOM