BaNANA

@bananaitshopFriends 1,961

Timeline

Lenovo Ideapad D330 ตอบทุกโจทย์การใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือโน๊ตบุคในลักษณะของเครื่อง 2-in-1 สลับรูปแบบการใช้งานได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังเพิ่มความสามารถในการใช้งานด้วยแทร็กแพด ปากกา Lenovo Active Pen ระบบเสียง Dolby Audio™ Premium รวมถึงจอคุณภาพสูงขนาด 10" ที่มี ...See More
See More

Business Information

Top