BAM

@bamlineFriends 9,300

Timeline

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
See More

Location

Location
BTS สุรศักดิ์
สน.ยานนาวา

Business Information

Hours 8.30 - 17.00
Closed on เสาร์ - อาทิตย์
URL http://www.bam.co.th
https://www.facebook.com/bamapplication
Phone 02-6300-700

Account Intro

BAM มุ่งหวังที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยมีส่วนช่วยเหลือลูกหนี้และแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน ช่วยฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยการพัฒนาทรัพย์สินรอการขายที่มีศักยภาพให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดมาก…See More
Top