Babies Genius CM

Babies Genius CM

@babiesgeniuscnxFriends 321

Timeline

ภาพกิจกรรมคลาสSmart Babies สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน จนถึง เริ่มเดินได้ค่ะ กลุ่มนี้จะเริ่มฝึก 1. ทักษะ Sensory ด้านต่างๆ 2. ทักษะการเข้าสังคม 3. ทักษะการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ 4. ทักษะด้าน ...See More
See More

Schedules Class

  • Schedule Class.

    Schedule Class.

    6/1/2016-Today

Location

Address
CentralFestival Chiangmai
Top