Babies Genius CM

Babies Genius CM

@babiesgeniuscnxFriends 264

Timeline

ประกาศแจ้ง งดคลาสเรียน #ภาษาจีนกลางระดับต้น วันอาทิตย์ที่24 กันยายน2560 เนื่องจากครูผู้สอนติดภาระกิจทดสอบระดับภาษาจีนระดับสูง จึงทำการงดคลาสเรียนเป็นเวลา1วันค่ะ จะเริ่มเรียนอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่1ตุลาคม2560ค่ะ ส่วนคลาสเรียนของเบบี้จีเนียสคลาสอื่นทำการเรียนการสอนปกต ...See More
See More

Schedules Class

  • Schedule Class.

    Schedule Class.

    6/1/2016-Today

Location

Address
CentralFestival Chiangmai
Top