SLCClinic & Hospital

มลภาวะ ฝุ่น ควัน ความร้อน รวมถึงเชื้อโรค ต่างคอยรุมทำร้ายผิว ต้องปกป้องผิวและดูแลสุขภาพ ทั้งภายในและภายนอก ด้วยโปรแกรมฟื้นบำรุงสุขภาพกายและสุขภาพผิว ดูแลผิวให้สวยจากภายใน