SLCClinic & Hospital

ใหม่ล่าสุด เปิดจองแล้ววันนี้ !! NAD+ IV Therapy

ยิ่งเราอายุเยอะขึ้น NAD+ ในร่างกายเราก็ยิ่งลดลง ภูมิคุ้มกันลดลง ซึ่งจะมีผลต่อการรักษาเซลล์ในร่างกายของเรา