แอร์บ้าน กทม ปทุม

แอร์บ้าน กทม ปทุม

@ayu0785iFriends 17

Timeline

ข้อดีและข้อเสีย แอร์ที่ “ไม่มี” อินเวอร์เตอร์ ข้อดี : ราคาแอร์ถูกกว่าอย่างชัดเจน ระบบการทำงานภายในที่ซับซ้อนน้อยกว่า ข้อเสีย : มีการกินไฟสูง ยิ่งในช่วงสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ จนอาจเกิดอาการไฟกระชาก ทำอุณหภูมิค่อนข้างไม่คงที่ อาจจะเย็นเกินไปหรือร้อนเกินไปบ้างตามจังหวะการทำ ...See More
See More
Top