Navamin9Hospital

เชิญชวนผู้ถือบัตรประกันสังคม (ทุกโรงพยาบาล) ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ชนิด 4 สายพันธุ์) #ไม่มีค่าใช้จ่าย #ปีละ1ครั้ง เริ่มให้บริการตั้งแต่ 1 พ.ค.-31 ส.ค. 65 ติดต่อรับบริการไ...

0 likes0 commentsLINE VOOM