Navamin9Hospital

“โปรแกรมตรวจสุขภาพ หลังการรักษาโควิด-19” หายดี...แต่ยังมีอาการ LONG COVID❤ ราคา 1,290 บาท (ราคารวมใบรับรองแพทย์) 📌6 รายการตรวจ -ตรวจการทำงานของตับ (AST) -ตรวจการทำงานของตับ (ALT) -ตรวจการทำงานของไ...

0 likes0 commentsLINE VOOM