Navamin9Hospital

วัยเก๋าต้องเช็ก 👨🏼‍🦳 6 วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ ที่ลูกหลานไม่ควรมองข้าม 🌟 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ คำแนะนำ : ผู้สูงอายุทุกคนควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 🌟 วัคซีนโรคปอดอักเสบ คำ...

0 likes0 commentsLINE VOOM