Navamin9Hospital

เตรียมรับมือ 5 โรควายร้ายที่มาในฤดูฝน ที่คุณและคนรอบตัวต้องระวัง 🖐️ 💡โรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะ ที่มักแพร่พันธุ์ได้ดีในหน้าฝน หากใครมีไข้สูง ปวดเมื่อยเนื้อตัว มีอาการซึม ให้รีบไปพ...

0 likes0 commentsLINE VOOM