Navamin9Hospital

📢#ประกาศวัคซีนModerna #สำหรับท่านที่สั่งซื้อ วัคซีน Moderna ไว้กับโรงพยาบาล และยังไม่ได้รับวัคซีน หรือยังรับวัคซีนไม่ครบ ตามที่ลงทะเบียนจองไว้ 📌เนื่องจากวัคซีนของท่านกำลังจะหมดอายุ ท่านสามารถนัด...

0 likes0 commentsLINE VOOM