Avarin Multisport

@avarinFriends 12,195

Timeline

Maximum Heart rate ข้อควรรู้และใช้ให้ถูกวิธี เพื่อพัฒนาการซ้อม 1 ค่า 220- อายุ คือค่าโดยประมาณ และใช้ค่านี้ในการแบ่ง Zone ตามนาฬิกาวัดชีพจร จริงๆค่าแต่ละคนไม่เท่ากัน. ขึ้นกับปัจจัยหลายด้าน อาหาร การพักผ่อน รวมทั้งกรรมพันธ์ ค่า max HR ที่สูง หรือต่ำกว่าการคำนวณ ไม่ได้ ...See More
See More

Business Information

Hours 10.00-20.00
Closed on เปิดบริการทุกวัน
URL http://www.avarinshop.com
http://www.avarinshop.com/where-to-buy-frontstore/
Phone 085-323-9624

Account Intro

ผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬา ที่ทันสมัย ครบวงจร สำหรับคนรักกีฬาตัวจริง

เปิดมุมมองใหม่ ให้คุณเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของการออกกาลังกาย และทำให้มีสุขภาพที่ดีอย่างถาวร
Top