-

โกลเด้น เพลซ ต้นแบบร้านค้าปลีกเพื่อคนไทย ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๔ นับว่าเป็นหนึ่งในโครงการพราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว