• 0
  • 1

AutoQuiks

@autoquiksFriends 267

Location

Address
ปทุมธานีเมือง30/4 หมู่ 1 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านก… See More

Business Information

Hours 8.30-19.00
Closed on เปิดทุกวัน
URL http://www.autoquiks.com/index.php
Phone 02-961-3717

Account Intro

ออโต้ควิกส์ (AutoQuiks) คือ ศูนย์บริการรถยนต์ตามระยะทางแบบเร่งด่วน ให้บริการสำหรับรถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทน ทั้งแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล ให้บริการบำรุงรักษารถยนต์แบบครบวงจร มาตรฐานสากลด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย โดยช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ และความเชี…See More
Top