ข้อมูลบัญชี

ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง FORTRON ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ประเภทหัวเชื้อแต่เป็นผลิตภัณฑ์ ที่เป็นกลุ่มบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ( Preventive Maintenance ) ใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง เพื่อให้รถยนต์คงสมรรถนะ และประหยัดค่าซ่อมบำรุงในระยะยาว ตลอดจนช่วยลดมลพิษจากการใช้งาน เพื่อลดโลกร้อนอีกด้วยโดยอยู่ในหมวดของเหลวสำหรับรถยนต์ เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันเกียร์ ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะทางเช่นเดียวกัน