aristosoft

aristosoft

@aristoFriends 45

Timeline

โปรแกรมบริหารการจัดการร้านอาหาร Aristo Food Version 9.0 มีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายทั้งหน้าตาที่เปลี่ยนไป และ ก็ฟังก์ชั่นที่เพิ่มมากขึ้น และ รองรับกับ App มือถือ ที่สามารถให้ลูกค้าสั่งจองโต๊ะ และ สั่งอาหารล่วงหน้าได้เลย ทันที sticon
แสงสุภามาลย์ สาธิตฟังก์ชั่นใหม่ ของโปรแกรมจัดการร้านอาหาร Aristo Food Version 9.0 www.youtube.com ใน Version นี้จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นมากมาย และ มีการใช้งานที่ง่ายขึ้น รองรับการจอง โต๊ะ ผ่าน มือถือ จากลูกค้าได้เลย โดยผ่าน Application
See More
Top