Toyota RICH

โตโยต้าริช ขอเป็นส่วนหนึ่งในการ "ส่งกำลังใจไปให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ผู้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศและเป็นกลไกสำคัญในการต่อสู้กับโรคร้าย COVID-19" อย่าลืม‼ ดูแลตัวเองและปฏิบัติตามมาตรการอย...

3 likes0 commentsLINE VOOM