AP People & Career

AP People & Career

@apthaicareerFriends 1,806

Timeline

"ยิ่งกว่าการเรียนรู้ ลุยดูหน้างาน คิดโปรเจกต์จริง" เปิดรับสมัครแล้ว โครงการนักศึกษาฝึกงานด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีทีสุดในประเทศไทย AP OPEN HOUSE 2019 ด้วย 2 โปรแกรมที่เข้มข้น สำหรับนิสิต นักศึกษาปี 3-4 - CIVIL ENGINEER สำหรับน้องๆ สาขาวิศวกรรมโยธาเท่านั้น เรียนรู้เจาะ ...See More
See More

Location

Address
170/57 Ocean Tower 1 ,Bangkok

Business Information

Top