เทศบาลเมืองไร่ขิง

เทศบาลเมืองไร่ขิง

@apt0854lFriends 247

Timeline

ขอเชิญชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 http://www.dla.go.th/pub/survey2560.jsp
See More
Top