APINA FURNITURE

สุขสวัสดิ์วันวิสาขบูชา ร่วมระลึกถึง การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ "ลำพังการกลัวความทุกข์ ย่อมมิอาจทำให้ทุกข์นั้นหายไปได้ จ...

12 likes0 commentsLINE VOOM