APEX

ที่เอเพ็กซ์ เราเชี่ยวชาญเรื่องเลเซอร์กำจัดขนกว่า 25 ปี ด้วย เลเซอร์ขน 3 พลังงาน เทคโนโลยีล่าสุดที่รวมเอา YAG Laser ผสานกับช่วงคลื่นอื่นส่งพลังงานไปพร้อมกัน เพื่อผลลัพธ์ของการกำจัดขนที่ดีกว่าเดิม เลเ...

2 likes0 commentsLINE VOOM