V Skin Clinic

V Skin Clinic

@anx0956cFriends 2,457

Timeline

มีการเปลี่ยนแปลงของค่าบริการบางอย่างนะครับ กรุณาสอบถามค่าบริการ ก่อนรับการตรวจครับ ค่าตรวจ และ ปรึกษา 250 - 400 บาท ฉีดสิว (พบแพทย์) 150 บาท ฉีดสิว (ไม่พบแพทย์ ไม่เกิน 10 จุด) 250 บาท ฉีดสิว (ไม่พบแพทย์ เกิน 10 จุด) 350 บาท กดสิว (เฉพาะผู้ป่วยที่ใช้ยาทาของคลินิกเท่านั ...See More
See More

Location

Address
Century Movie Plaza
Location
4th floor Century Movie Plaza

Business Information

Hours 14:00-19:00 (weekdays)
Closed on Sunday
URL https://m.facebook.com/Vskinclinic/
https://www.facebook.com/Vskinclinic/
Phone 02-2454556

Account Intro

คลินิกเฉพาะทางโรคผิวหนัง
Top