ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ข่าวปลอม อย่าแชร์! สำนักงาน ปปง. ออกราชกิจจานุเบกษาให้ประชาชนโอนเงินค่าตรวจสอบทรัพย์สิน ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องสำนักงาน ปปง. ออกราชกิจจานุเบกษาให้ประชาชนโอนเงินค่าตรวจสอบทรัพย์สิน ทาง...

20 likes0 commentsLINE VOOM