NT Connect

NT ห่วงใย พร้อมส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทุกพื้นที่ในครั้งนี้..... โดยยกเว้นการระงับบริการ และขยายระยะเวลาชำระค่าบริการสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการของ NT ในเดือน ตุลาคม 2565

19 likes0 commentsLINE VOOM