ราชวิทย์วิสัญญีแพทย์

ราชวิทย์วิสัญญีแพทย์

@anesthaiFriends 2,412

Timeline

ขยายเวลาสำหรับการส่งบทคัดย่อ การประชุม ASPA2018 และการประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 88 วันที่ 18 - 19 ส.ค. 2561 โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ กำหนดส่งบทคัดย่องาน ASPA2018 วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. ทาง www.aspa2018.com นำเสนอในรูปแบบ poster pr ...See More
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วย… See More

Business Information

Phone 081-2610066
Top