ANCOR THAILAND

⭐ หัวหน้าฝ่ายการพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ . ในฐานะที่เป็นปราการด่านแรก คุณรับหน้าที่หลักในการขยายบริการโลจิสติกส์ทั่วประเทศลาว (ตั้งแต่เริ่มต้น) รับผิดชอบข้ามสายงานและดูแลธุรกิจของบริษัททั้งหมด ซึ่งเป็น...

0 likes0 commentsLINE VOOM