Avalady.com

ผลิตภัณฑ์ เอมมูร่า-X (Aimmura-X) ได้รับรางวัลระดับ นานาชาติ International Innovation Award 2017 จัดโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Enterprise Asia