AMtech

@amtechFriends 178

Timeline

อบรมก่อนการใช้งานจริง ระบบบริหารจัดการเอกสาร (Document management) ให้กับลูกค้าของเรา บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้ใช้งานทุกท่านตั้งใจอบรมกันดีมากๆ เลย ^ ^
See More

Location

Address
129/11 ( ตึกเดียวกับบริษัทเซียงกง ชั้น 2 ) ซอยชื่น… See More
Location
BRT นราราม3

Business Information

Hours จันทร์ - ศุกร์ , 8.30 - 17.30
Closed on เสาร์ - อาทิตย์
URL http://www.amtech-server.com
Phone 022951464

Account Intro

กว่า 10 ปี บริษัท AMtech Server Solution จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นและเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าด้านระบบไอทีภายในองค์กร ได้รับความไว้วางใจ และ ความเชื่อมั่นจากหลายองค์กร โดยทีมงานที่สามารถตอบสนองความหลากหลายของการใช้งานระบบไอที เพื่อเพิ่มผลิตผล และ ต่อยอดศักยภาพให้ก…See More
Top