Amazing Thailand

Amazing Thailand

@amazingthailandFriends 5,366,355

Timeline

ไทยโนราเธอราพี...ต้องห้ามพลาด มโนราห์หรือโนรา เป็นการละเล่นของภาคใต้ที่มีอายุเก่าแก่ ด้วยองค์ประกอบลงตัวระหว่างความอ่อนช้อยและความฉับไว อีกทั้งยังมีการตั้งท่ารำที่สง่าดูมีพลัง จึงต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์การทรงตัวขั้นสูง สะท้อนถึงการฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อที่ดี การร่าย ...See More
See More

Menu/Items

Account Intro

Top