Amazing Thailand

Amazing Thailand

@amazingthailandFriends 5,375,394

Timeline

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี พื้นที่ทำการเกษตรจำนวน 250 ไร่ โดยทรัพย์ส่วนพระองค์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีทั้งแปลงปลูกข้าว พืชผักเศรษฐกิจ ฟาร์มเลี้ยงโคนมและไก่ โดยได้เปิดให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวและเรียนรู้ รวมถึงซื้อสินค้าจากโครงการ ...See More
See More

Menu/Items

  • MAP

    MAP

Account Intro

Top