Amazing Thailand

Amazing Thailand

@amazingthailandFriends 5,391,403

Timeline

หลังจากละครนาคีจบลงไปแล้ว มาดูกันว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนในเมืองไทย เป็นสถานที่ถ่ายทำกันบ้าง - ปราสาทหินพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม อ่อนช้อยตามยุคสมัยขอมโบราณ ซึ่งในละครเรื่องนาคี ปราสาทหินพนมร ...See More
See More

Menu/Items

  • MAP

    MAP

Account Intro

Top