AlumniMedPSU

AlumniMedPSU

@alumnimedpsuFriends 425

Timeline

รับสมัครผู้ประกอบการ ร้านกาเเฟ Binla Brew คะ 1. ร้านกาแฟ Binla Brew จะใช้วิธีให้ผู้ประกอบการประกวดราคา โดยสมาคมฯ จะประกาศตามช่องทางต่างๆ ที่สามารถส่งถึงศิษย์เก่าได้ 2. คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่สามารถยื่นสมัคร ต้องเป็นศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ไม่จำกัดรุ่น ไม่จำกั ...See More
See More
Top