RAYONG ISUZU SALES

เมื่อใช้งานยางรถยนต์ไปแล้วระยะหนึ่ง ยางก็จะมีการสึกหรอตามปกติ การตรวจเช็กยางตามระยะทาง ทุก 10,000 กม. จะช่วยให้ผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบได้ว่ายางมีการสึกหรอมากผิดปกติหรือไม่ นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจเช็กค...

1 like0 commentsLINE VOOM