ภัทรีดา ดีเวลลอปเม้นท์ ขอส่งมอบประสบการณ์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและดีที่สุด เพราะเราเชื่อว่า “บ้าน” คือสิ่งสำคัญที่สุดของทุกคน ดังแนวคิดหลักของบริษัทฯ "ดีไซน์ของคนรู้จักเลือก"