Thammachart Seafood

🐟 𝐇𝐞𝐥𝐥𝐨! 𝐀𝐨𝐦𝐨𝐫𝐢! 🧡 ส่งความสุขกับอาโอโมริเทร้าต์ยกตัว บินตรงจากประเทศญี่ปุ่น ✨ ความดีงามของน้องอาโอโมริเทร้าต์ คือน้องเขาเติบโตในแหล่งน้ำบริสุทธิ์ อุดมไปด้วยแร่ธาตุจากภูเขาอาโอโมริและน้...

1 like0 commentsLINE VOOM