บริษัท ควอลิตี้ 75 (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการ ก่อตั้งโดย ดร.ภัทธาวุธ สกุนตนิยม ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ ประสบการณ์กว่า 20 ปี