Ajinotakara

เค้าโครงจากเรื่องจริงบริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กและเยาวชน โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง จ.อุทัยธานี