RSU Healthcare

รู้ป้องกัน “โรคทางเดินหายใจ” ด้วยไวรัสโควิด 19 ที่แพร่ระบาดอยู่นี้ ทำให้คนเราสนใจเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวข้องและการป้องกันมากขึ้น วันนี้เรามีคำแนะนำดีๆจาก นายแพทย์เฉลิมพล กิจชระโยธิน แพทย์ประจำศูนย์การ...

0 likes0 commentsLINE VOOM