ส่งหลักฐานการโอนผ่านทาง Line@ พร้อมลงทะเบียน 2 ช่องทาง 1.LINE@ 2.ที่ JAMMER STUDIO *เข้ากลางคอร์สลงทะเบียนที่ JAMMER เท่านั้น*